Salmane 5:10

Salmane 5:10 N11NN

For det finst ikkje sanning i deira munn, forderva er deira indre. Strupen er ei open grav, og tunga er glatt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del