Salmane 49:6

Salmane 49:6 N11NN

Kvifor frykta i vonde dagar, når eg blir kringsett av svikarars vondskap?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del