Salmane 49:20

Salmane 49:20 N11NN

Likevel går han til sine fedrar, til dei som aldri meir får sjå lys.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del