Salmane 48:3

Salmane 48:3 N11NN

Fagert og høgt, ei glede for heile jorda er Sion-fjellet lengst i nord, den store kongens by.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del