Salmane 41:1

Salmane 41:1 N11NN

Til korleiaren. Ein salme av David.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del