Salmane 4:3

Salmane 4:3 N11NN

De menneske, kor lenge skal mi ære krenkjast? Kor lenge skal de elska det som er tomt og jaga etter løgn? Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del