Salmane 30:4

Salmane 30:4 N11NN

HERRE, du førte mi sjel opp frå dødsriket, du gav meg liv på nytt då eg var i grava.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del