Salmane 30:10

Salmane 30:10 N11NN

«Kva tener det til at blodet renn, at eg går i grav? Kan vel støvet prisa deg? Kan det forkynna din truskap?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del