Salmane 2:7

Salmane 2:7 N11NN

Eg vil kunngjera det HERREN har fastsett. Han sa til meg: «Du er son min, eg har fødd deg i dag.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del