Salmane 2:3

Salmane 2:3 N11NN

«Lat oss slita sund deira lenkjer og kasta reipa av oss!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del