Salmane 2:2

Salmane 2:2 N11NN

Kongane på jorda reiser seg, fyrstane slår seg saman mot HERREN og den han har salva.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del