Salmane 2:1

Salmane 2:1 N11NN

Kvifor er folkeslag i opprør? Kvifor grundar folka på det som er fåfengt?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del