Salmane 19:9

Salmane 19:9 N11NN

HERRENS påbod er rette, dei gjer hjartet glad. HERRENS bod er klårt, det gjev auga lys.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del