Salmane 19:10

Salmane 19:10 N11NN

Frykta for HERREN er rein, ho varer til evig tid. HERRENS dommar er sanne, rettferdige er dei alle.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del