Salmane 150
N11NN

Salmane 150

150
1 # 148,1 Halleluja!
Lovsyng Gud i hans heilagdom!
Lov han i hans mektige himmelkvelv.
2 # 105,2+ Lov han for hans storverk.
Lov han for hans store velde.
3 # 33,2+ Lov han med gjallande horn.
Lov han med harpe og lyre.
4Lov han med trommer og dans.
Lov han med strengespel og fløyte.
5Lov han til tonande symbalar.
Lov han med ljomande symbalar!
6 # 148,10; Op 5,13 Alt som har ande, skal lova Herren.
Halleluja!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk