Salmane 150:3

Salmane 150:3 N11NN

Lov han med gjallande horn. Lov han med harpe og lyre.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del