Salmane 144:9

Salmane 144:9 N11NN

Gud, eg vil syngja ein ny song og spela for deg på tistrengja harpe.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del