Salmane 144:15

Salmane 144:15 N11NN

Sælt er det folket som har det slik, sælt er det folket som har HERREN til Gud!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del