Salmane 144:12

Salmane 144:12 N11NN

Alt som unge liknar sønene våre høgvaksne planter. Døtrene er som beresøyler skorne ut for eit palass.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del