Salmane 143:2

Salmane 143:2 N11NN

Gå ikkje i rette med din tenar. For ingen som lever, er rettferdig for deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 143:2