Salmane 143:12

Salmane 143:12 N11NN

Du som viser miskunn, rydd ut mine fiendar og gjer ende på alle som står imot meg! For eg er din tenar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 143:12