Salmane 126:4

Salmane 126:4 N11NN

HERRE, vend vår lagnad som bekkene i Negev!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del