Salmane 125:5

Salmane 125:5 N11NN

Men HERREN sender frå seg dei som går krokvegar, og dei som gjer urett. Fred over Israel!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del