Salmane 125:1

Salmane 125:1 N11NN

Ein song til festreisene. Dei som set si lit til HERREN, er som Sion-fjellet; det skal aldri rokkast, men stå til evig tid.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del