Salmane 124:6

Salmane 124:6 N11NN

Velsigna er HERREN som ikkje gav oss til rov for deira tenner!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del