Salmane 124:1

Salmane 124:1 N11NN

Ein song til festreisene. Av David. Hadde ikkje HERREN vore med oss, skal Israel seia
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del