Salmane 116:10

Salmane 116:10 N11NN

Eg trudde, også då eg sa: «Eg er hardt plaga.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del