Salmane 115:2

Salmane 115:2 N11NN

Kvifor skal folka seia: «Kvar er deira Gud?»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 115:2