Salmane 114:3

Salmane 114:3 N11NN

Havet såg det og rømde, Jordan snudde og rann tilbake.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del