Salmane 113:9

Salmane 113:9 N11NN

Den barnlause lèt han bu i huset som lukkeleg mor til ein barneflokk. Halleluja!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del