Salmane 101:7

Salmane 101:7 N11NN

Den som fer med svik, får ikkje bu i mitt hus. Den som talar løgn, kan ikkje bli ståande for mine auge.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del