4. Mosebok 30:7

4. Mosebok 30:7 N11NN

Set at ho, når ho blir gjeven til ein mann, har ein lovnad på seg eller har bunde seg med eit tankelaust ord som kom over leppene hennar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del