Markus 3:4

Markus 3:4 N11NN

Så spurde han dei andre: «Kva har ein lov til på sabbaten? Å gjera godt eller gjera vondt, berga liv eller drepa?» Men dei svara ikkje.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Markus 3:4