Matteus 9:26

Matteus 9:26 N11NN

Ordet om dette spreidde seg over heile landsdelen der.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Matteus 9:26