Lukas 3:8

Lukas 3:8 N11NN

Så ber då frukt som viser at de er omvende! Prøv ikkje å seia til dykk sjølve: ‘Vi har Abraham til far.’ For eg seier dykk: Gud kan vekkja opp born for Abraham av desse steinane.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del