Lukas 3:22

Lukas 3:22 N11NN

og Den heilage ande dala ned over han i skapnad av ei due. Og det kom ei røyst frå himmelen: «Du er Son min, som eg elskar, i deg har eg mi glede.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del