Lukas 3:1

Lukas 3:1 N11NN

Det var i det femtande styringsåret til keisar Tiberius. Pontius Pilatus var landshovding i Judea, Herodes var landsfyrste i Galilea, Filip, bror hans, i Iturea og Trakonitis, Lysanias i Abilene
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del