3. Mosebok 26:39

3. Mosebok 26:39 N11NN

Og dei av dykk som enno er att, skal tærast bort i fiendelandet fordi dei har synda. Ja, dei skal òg tærast bort fordi fedrane deira synda.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del