3. Mosebok 26:35

3. Mosebok 26:35 N11NN

Så lenge det ligg audt, skal det kvila. Då skal det få den kvila det ikkje fekk i sabbatsåra, medan de budde der.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del