3. Mosebok 24:5

3. Mosebok 24:5 N11NN

Så skal du ta fint mjøl og baka tolv runde kaker. I kvar kake skal det vera to tiandedelar av eit mål.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del