3. Mosebok 24:12

3. Mosebok 24:12 N11NN

Dei heldt han i forvaring til saka kunne avgjerast med eit ord frå HERREN.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del