Josva 5:9

Josva 5:9 N11NN

HERREN sa til Josva: «I dag har eg velta vanæra frå Egypt av dykk.» Difor vart staden kalla Gilgal, og det heiter han den dag i dag.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del