Job 42:16

Job 42:16 N11NN

Etter dette levde Job i 140 år. Han fekk sjå born og barneborn i fire slektsledd.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del