Job 35:4

Job 35:4 N11NN

Eg skal svara deg og venene dine
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del