Job 27:9

Job 27:9 N11NN

Høyrer Gud klageropa hans når trengsler kjem over han?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del