Job 14:8

Job 14:8 N11NN

Om røtene i jorda blir gamle og stubben morknar i støvet
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del