Job 14:22

Job 14:22 N11NN

så stor smerte har han i kroppen, så stor sorg har han i livet.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del