Job 14:2

Job 14:2 N11NN

Det spirer som blomen og visnar, flyktar som skuggen, står ikkje i ro.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del