Job 13:2

Job 13:2 N11NN

Det de veit, veit eg òg, eg står ikkje tilbake for dykk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del