Johannes 9

9
Mannen som var fødd blind
1Då Jesus kom gåande, fekk han sjå ein mann som hadde vore blind frå han var fødd. 2Læresveinane spurde: «Rabbi, kven er det som har synda, han eller foreldra hans, sidan han vart fødd blind?» 3#Luk 13,2 Jesus svara: «Verken han eller foreldra hans har synda. Men no kan Guds gjerningar bli openberra på han. 4#11,9f Så lenge det er dag, må vi gjera hans gjerningar som har sendt meg. Det kjem ei natt då ingen kan arbeida. 5#8,12+ Så lenge eg er i verda, er eg lyset i verda.» 6#Mark 8,23 Då han hadde sagt det, spytta han på jorda og laga til litt leire av spyttet og smurde på auga til mannen. 7#2 Kong 5,10; Jes 8,6#9,7 Siloa-dammen ein dam lengst sør i Jerusalem. Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa tyder utsend. Mannen gjekk dit og vaska seg, og då han kom att, kunne han sjå.
8Naboane og dei som før hadde sett at han var tiggar, sa då: «Er ikkje dette han som sat og tigga?» 9«Jau, det er han», sa somme. Andre sa: «Nei, men han liknar.» Sjølv sa han: «Det er eg.» 10«Korleis vart auga dine opna?» spurde dei. 11Han svara: «Den mannen som heiter Jesus, laga til litt leire og smurde på auga mine og sa: ‘Gå til Siloa-dammen og vask deg!’ Eg gjekk dit, og då eg hadde vaska meg, kunne eg sjå.» 12«Kvar er denne mannen?» spurde dei. «Eg veit ikkje», svara han.
13Så førte dei mannen som hadde vore blind, til farisearane. 14#5,9.16#9,14 sabbat >5,9. Det var sabbat den dagen Jesus hadde laga til leire og opna auga hans. 15Også farisearane spurde korleis han hadde fått synet. «Han la leire på auga mine», svara mannen, «så vaska eg meg, og no ser eg.» 16#7,43; 9,33; 10,19 Då sa nokre av farisearane: «Denne mannen er ikkje frå Gud sidan han ikkje held sabbaten.» Andre sa: «Korleis kan eit syndig menneske gjera slike teikn?» Det vart usemje mellom dei om dette. 17#4,19+ Så spurde dei på nytt han som hadde vore blind: «Kva meiner du om han, sidan det var dine auge han opna?» «Han er ein profet», svara mannen.
18Jødane ville ikkje tru at han hadde vore blind og no kunne sjå. Difor sende dei bod på foreldra til han som hadde fått synet att, 19og spurde dei: «Er dette son dykkar, han som de seier er fødd blind? Korleis har det seg då at han kan sjå?» 20Foreldra svara: «Vi veit at dette er vår son, og at han er fødd blind. 21Men korleis det har seg at han no kan sjå, det veit vi ikkje, og heller ikkje veit vi kven som har opna auga hans. Spør han sjølv! Han er gammal nok til å svara for seg.» 22#7,13+; 16,2#9,22 synagogen her om det jødiske trusfellesskapet. =synagoge. Dette sa dei fordi dei var redde jødane. For jødane hadde alt vorte einige om at den som vedkjende at Jesus var Messias, skulle støytast ut av synagogen. 23Difor sa foreldra hans: «Han er gammal nok, spør han sjølv.»
24 # Jos 7,19 Andre gongen henta dei han som hadde vore blind, og sa til han: «Gjev Gud æra! Vi veit at dette mennesket er ein syndar.» 25Han svara: «Om han er ein syndar, det veit eg ikkje. Men dette veit eg: Eg var blind, og no ser eg.» 26«Kva gjorde han med deg?» spurde dei. «Korleis opna han auga dine?» 27«Eg har alt sagt dykk det», sa han, «og de ville ikkje høyra på meg. Kvifor vil de høyra det om att? Kanskje vil de òg bli læresveinane hans?» 28Dei skjelte han ut og sa: «Du er læresveinen hans, vi er læresveinane til Moses. 29Vi veit at Gud har tala til Moses, men vi veit ikkje kvar dette mennesket er ifrå.» 30«Det er då underleg», sa mannen, «at de ikkje veit kvar han er ifrå, endå han har opna auga mine. 31#Sal 66,18; Ordt 15,29; Jes 1,15 Vi veit at Gud ikkje høyrer på syndarar, men han høyrer på den som har gudsfrykt og gjer etter hans vilje. 32Så lenge verda har stått, har ein aldri høyrt om at nokon har opna auga på ein som er fødd blind. 33#3,2 Var ikkje denne mannen frå Gud, kunne han ingen ting gjera.» 34Dei svara: «Du er fødd syndar tvers igjennom, og du vil læra oss?» Så kasta dei han ut.
35Jesus fekk høyra at dei hadde kasta han ut, og då han møtte mannen, spurde han: «Trur du på Menneskesonen?» 36Mannen svara: «Kven er han då, gode herre, så eg kan tru på han?» 37#4,26 «Du har sett han», sa Jesus. «Det er han som no snakkar med deg.» 38«Eg trur, Herre», sa mannen. Og han tilbad han.
39 # Matt 13,11ff; Joh 12,40.47f Då sa Jesus: «Til dom er eg komen til denne verda, så dei som ikkje ser, skal sjå, og dei som ser, skal bli blinde.» 40#Matt 15,14; 23,26 Nokre av farisearane som stod der, høyrde dette og sa til han: «Kanskje vi òg er blinde?» 41#15,22 Jesus svara: «Var de blinde, hadde de inga synd. Men no seier de ‘Vi ser!’ Difor blir synda dykkar ståande.»

Markert nå:

Johannes 9: N11NN

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring